Automatizacija naplate u šoping molovima

Automatizacija naplate u šoping molovima

Softver za automatizaciju izdavanja prodajnog prostora.
Mi pomažemo investitorima i zaposlenima da bez stresa organizuju i vode lizing posao.

Korišćenjem TotalObserver-a se proces fakturisanja i praćenja naplate u potpunosti automatizuje. Pažnja zaposlenih se pomera sa ručnog generisanja računa, na kontrolu i analizu poslovanja, što za rezultat ima veći kvalitet poslovanja i bolje poslovne rezultate.

Fakturisanje i praćenje naplate za retail objekte i šoping molove je veoma zahtevan posao, posebno u zemljama gde se radi sa više valuta. Obično su ugovori u jednoj valuti (EUR), a fakturisanje i naplata se vrši u lokalnoj valuti (RSD, HRK, DEM). Ako se na ovo doda i problematika promene cena i loše navike u pogledu izmirenja obaveza, na timu koji realizuje ove aktivnosti je ozbiljan posao.

Funkcionalnosti TotalObservera

Automatsko procesiranje izvoda omogućava preglednu raspodelu uplata po dokumentima i praćenje naplate.
Indeksiranje cena, promene usled rent-free perioda ili step-up i ostalo se definiše na ugovorima, a softver dalje ove podatke koristi u procesu izdavanja dokumenata.
Kursiranje je automatizovano: TotalObserver dnevno povlači kurs banke i koristi ga u obračunu zaduženja klijenta za sve obaveze koje su indeksirane u stranoj valuti.
Grupno izdavanje dokumenata je olakšano: posle kontrole generisanih zaduženja, jednim klikom je moguće poslati na štampu veliki broj dokumenata.

Već predefinisane verzije softvera za određene industrije zadovoljiće i najzahtevnije korisnike.

Ako želite povezivanje sa drugim softverom ili opremom, implementaciju procesa na Vama karakterističan način, mi smo spremni da izađemo u susret Vašim zahtevima.

Pozovite za konsultacije