Airport City Belgrade

Asset 47@2x

Airport City Belgrade automatizovao fakturisanje i praćenje naplate!

Kompanija Airport City Belgrade od svog početka i prvih poslovnih zgrada puštenih u funkciju 2006. godine koristi TotalObserver za upravljanje svojim premijum prostorom, kroz automatizaciju fakturisanja i praćenja naplate, upravljanje održavanjem i izveštavanjem na svim nivoima menadžmenta.

Airport City Belgrade, investitora AFI Europe, predstavlja prvi višenamenski komercijalni objekat u Srbiji, koji spaja najnoviju tehnologiju gradnje sa pristupom usmerenim ka potrebema korisnika-stanara.
Airport City Belgrade je više od grupe poslovnih zgrada – to je prvi Biznis park na ovim prostorima koji svojim stanarima pruža koncept “grada u gradu”.
Gradnja kompleksa je započela 2005. godine, trenutno je u funkciji 11 zgrada sa oko 105 000 kvadratnih metara komercijalnog prostora, što ga čini najvećim Biznis parkom u zemlji, u kome uspešna preduzeća rade jedna pored drugih.
Date od 2006. do danas
Client Airport City Belgrade, Airport City Property Management
Tags , , ,
Share

Izazov

Rešenje

Na projektima gde postoji više kompanija koje svoje usluge fakturišu velikom broju zajedničkih klijenata problem predstavlja kako uspostaviti siguran i transparentan proces fakturisanja i praćenja naplate.
TotalObserver je pomogao da se jasno definiše i automatizuje tok procesa fakturisanja, njegovi učesnici, kao i uloge zaposlenih u okviru vlasničkih kompanija i njihovih sektora. Na taj način je TotalObserver postao izvor svih informacija o ugovoru od momenta njegovog potpisivanja do isteka ili raskida. Operativci unose ugovore (ili svako svoj odgovarajući deo ugovora), a potom menadžeri te ugovore kontrolišu i odobravaju. Tek nakon što je ugovor odobren sistem započinje automatski da generiše dokumente na osnovu njega, a operativci ostvaruju veliku vremensku uštedu akcijama za grupno izdavanje, štampanje i slanje dokumenata. Za svaku promenu podataka ostaje informacija o tome ko je izvršio promenu, kada i šta je u pitanju, a svaku promenu menadžer opet mora da odobri pre fakturisanja i sve je propraćeno sistemom obaveštavanja na email u realnom vremenu. Svakodnevnom raspodelom uplata na dokumente se dobijaju real time podaci o stanju dugovanja, koji se koriste u izveštajima i za generisanje opomena za kašnjenja u plaćanju.
Epitet premijum prostora se pored kvaliteta samog objekta ili njegove lokacije stiče i profesionalnim odnosom sa klijentima tokom perioda zakupa, kao i kvalitetnim održavanjem uređaja, objekata i okoline.
TotalObserver je omogućio detaljno definisanje imovine i njenih karakteristika, počevši od objekata, preko spratova, pa do uređaja i njihovih delova, a tu se nalaze i prostori koji su pod zakupom, sa povezanim zakupcima. Ispravna i dobro održavana imovina ima duži vek trajanja i donosi prihode. Zbog toga u kompaniji Airport City registar imovine predstavlja centralno mesto oko koga se organizuje interno i eksterno održavanje, kroz kreiranje plana redovnog održavanja i generisanje radnih naloga. Komunikacija sa zakupcima je standardizovana preko korisničkog servisa, gde putem prijava problema i zahteva za radovima zakupac komunicira sa tehničkom službom. Sve aktivnosti između tehničke službe i zakupca su transparentno prikazane, a tehnička služba može direktno sa zahteva da delegira radni nalog interno ili eksternom izvođaču, koji ima pristup sistemu i pregledu svojih radnih naloga. Sve je propraćeno sistemom obaveštavanja učesnika na email u realnom vremenu i SMS porukama tehničarima na terenu za sve urgentne stvari.
Rastom poslovanja kompanije i razvojem organizacije tokom vremena dolazi do unapređenja i proširenja poslovnih procesa. Nije jednostavno tokom dugog niza godina održavati i razvijati funkcionalnosti, tako da softversko rešenje zadovolji sve potrebe korisnika i drži korak sa modernizacijom u svetu informacionih tehnologija.
TotalObserver koji se danas koristi u kompaniji Airport City je prošao dug put promena i sazrevanja od početka korišćenja do svega što trenutno sadrži, iako je osnovna potreba ostala ista, kao na početku. Rastom organizacije i unapređenjem poslovnih procesa kompanije Airport City Belgrade stvarale su se nove potrebe u pogledu informacionog sistema, procesa i delova procesa koje on pokriva, kao i podataka koje sadrži i kako se oni mogu predstavljati. Tokom prvih 10 godina korišćenja je izvršeno mnoštvo unapređenja i nadogradnji na verziji TotalObserver-a koju je Airport City Belgrade koristio od 2006. godine, da bi početkom 2017. godine bila izvršena modernizacija kompletnog rešenja, tako da su sve funkcionalnosti i podaci migrirani na novo korisničko okruženje, koje je implementirano po najnovijim tehnološkim standardima. Ovo okruženje osim prijatnijeg i modernijeg okruženja za rad korisnika, nudi i mnoštvo mogućnosti za dalje nadogradnje, povezivanje sa drugim platformama i unapređenja.

Rezultat

Više od jedne decenije je proteklo u uspešnoj saradnji Airport City Belgrade i TotalObserver tima. Softver omogućava operativno i strateško vođenje kompletnog biznis parka, bez kog je obavljanje aktivnosti vezanih za fakturisanje i upravljanje održavanjem u toj organizaciji postalo nezamislivo. Operativci upotrebom TotalObservera obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti, a menadžeri i investitori koriste izveštaje o poslovanju i trendovima za donošenje strateških odluka.
KLIJENT O NAMA