DDOR upravlja imovinom pomoću TotalObservera!

Asset 50@2x

DDOR upravlja imovinom pomoću TotalObservera!

Osiguravajuća kuća DDOR Novi Sad je uz pomoć softvera TotalObserver poboljšala analitiku korišćenja imovine, povezala pravnu službu i knjigovodstvo, i ubrzala naplatu rente.

DDOR Novi Sad je kompanija koja je osnovana 1945. godine i spada u jednu od vodećih osiguravajućih kuća na ovim prostorima. Od januara 2008. godine je članica grupacije “Fondiaria SAI”, jedne od vodećih kompanija u oblasti osiguranja u Italiji. Nakon 2012. godine grupacija Unipol Gruppo Finanziario preuzima “Fondiariu SAI”, i sve kompanije u okviru nje, u koje spada i “DDOR Novi Sad”. Usluge kompanije “DDOR Novi Sad” dostupne su po čitavoj Srbiji, koje su raspodeljene na osam regiona, sa više od 100 prodajnih mesta.
Date od 2011. do danas
Client DDOR Novi Sad
Tags , ,
Share

Izazov

Rešenje

Velike kompanije kao što je “DDOR Novi Sad” imaju poteškoće u pogledu uspostavljanja analitike na celokupnoj imovini.
TotalObserver je pomogao različitim direkcijama da međusobno razmenjuju podatke na standardan način, tako što je automatizovao ceo proces praćenja korišćenja imovine. Realizovan je registar objekata i vozila sa svim atributima koji su bili potrebni kako bi se detaljno unela imovina koju ova kompanija poseduje i čije podatke želi da prati. Atributi na imovini omogućavaju precizno praćenje i dodatne analize neophodne za operativno i strateško vođenje firme.
Finansijski izveštaji koji su potrebni u svakom momentu menadžmentu nisu bili lako dostupni. Nedovoljna povezanost različitih direkcija i ručno vezivanje i raspodela troškova za imovinu je usporavalo celokupni poslovni proces.
Za geografski razuđeno poslovanje kao u slučaju DDOR-a, postoji potreba za evidencijom nekretnina koje su u vlasništvu, suvlasništvu i nekretnina gde je firma zakupac. Softver u ovom slučaju služi kao alat kojim će se ovakva evidencija olakšati i nakon čega će se lakše pratiti korišćenje imovine. Podaci koje softver nudi su struktuirani i prate analitiku do potrebnog nivoa detaljnosti. Totalobserver je povezao direkciju logistike i upravljanja objektima sa računovodstvom kako bi se fakturisanje i praćenje naplate ubrzalo. Kada bi ulazni računi stigli u računovodstvo, više se ne bi unosili ukupni troškovi za imovinu, nego bi se ukupan trošak podelio na pripadajuće krajnje korisnike imovine. Na ovaj način se smanjila mogućnost greške i povećala se ažurnost podataka na osnovu kojih možemo sa sigurnošću da pravimo predikcije poslovanja i pratimo analitiku registra imovine. Nakon par godina rada, realizovan je projekat povezivanja TotalObservera sa SAP softverom kako bi se dodatno automatizovao proces i izbeglo duplo unošenje podataka.
Podaci koji su bili dostupni zaposlenima nisu obezbedili dovoljno informacija o objektima, niti je postojala njihova hijerarhija. Svaki vid predviđanja i kontrolinga sa ovakvim podacima je bio otežan. DDOR je bio primoran da učini promene u pogledu načina rada kako bi se prethodno opisani problemi prevazišli.
Zaposleni sada dobijaju dnevni email bilten sa detaljnim informacijama (isticanje ugovora o zakupu, isticanje garancija, promene na nekretninama, promene na vozilima, itd.). Automatizovano fakturisanje i praćenje naplate je omogućeno na osnovu unetih ugovora. Uspešna povezanost direkcija preko TotalObservera je pomogla i sektoru finanasija i računovodstva koja sada u svakom momentu mogu da dobiju namenske izveštaje i informacije koje su im neophodne za realizaciju njihovih aktivnosti. Na raspolaganje je stavljen čitav niz namenskih izveštaja koji daju veću analitiku registra imovine potrebne menadžerima i rukovodiocima pomenutih sektora. Pod kontrolu je stavljeno i redovno i preventivno održavanje koji se sada sistemtski vode. Softver podseća zaposlene i eksterne izvođače na obavezne aktivnosti i omogućuje praćenje realizacije. U svakom momentu je na raspolaganju kalendar redovnog i preventivnog održavanja na osnovu koga može da se planira poslovanje.

Rezultat

Nakon više od 8 godina zajedničkog rada sa DDOR-om, uspeli smo da kroz iterativan razvoj pokrijemo kompletan proces poslovanja vezan za property i facility management. Kroz naše rešenje su povezane različite direkcije koje sada kroz automatizovanu proceduru, lako i brzo rešavaju različite informacione zahteve ove organizacije.
KLIJENT O NAMA