TotalObserver skratio vreme rešavanja tehničkih problema!

Asset 110@2x

Novosadska toplana skratila vreme rešavanja tehničkih problema!

Uz pomoć softverskog rešenja TotalObserver, Novosadska toplana mesečno kreira više od 700 servisnih zahteva i u svakom momentu može da dobije sve istorijske podatke o bilo kom delu imovine. U njenom registru imovine je zavedeno oko 50.000 objekata.

Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana“ Novi Sad je osnovano 1961. godine sa ciljem da razvije sistem daljinskog grejanja kako bi se višeporodične zgrade mogle snabdevati toplotnom energijom. Nakon više od pet decenija Toplana je postala jedna od najvećih kompanija u Srbiji. U svom vlasništvu imaju vrelovode koji su dužine do 223.5km, dok im je ukupan broj toplotnih podstanica oko 3000. Imovina je sačinjena od šest gradskih toplana, glavne razdelne stanice, pratećih sistema i pripadajuće opreme. Toplotnu energiju i energiju za zagrevanje tople potrošne vode isporučuju za više od 100.000 krajnjih korisnika u Novom Sadu i u okolnim mestima. Kompleksnost koja je prisutna u ovoj kompaniji opstaje zahvaljujući dobroj organizaciji i kvalitetnom rukovodstvu, koji svakodnevno izvršavaju svoju primarnu funkciju.
Date od 2010. do danas
Client Novosadska toplana
Share

Izazov

Rešenje

Kod velikih kompanija kao što je Novosadska toplana postoje problemi organizacije celokupnog poslovnog procesa. Razlog tome su loša komunikacija, pogrešne informacije i kompleksnost upravljanja.
Novosadska toplana kako bi rešila svoje probleme u vezi održavanja imovine je izabrala softversko rešenje „Totalobserver“. U rešenju je kreiran jedinstven registar imovine kojim se održava i upravlja procesima održavanja. Integracija TotalObservera u kompaniji Novosadske toplane je bio poseban izazov. Trebalo je zadovoljiti strogo definisane procedure, rešiti problematiku povezivanja sa postojećim informacionim sistemima, unaprediti funkcionalnosti i olakšati korisnicima rad, a da se pri tome ne prekidaju i ne ugrožavaju svakodnevne aktivnosti zaposlenih. Za potrebe Novosadske toplane integrisana je verzija rešenja namenjena industrijama koje u svom vlasništvu imaju značajnu imovinu, geografski dislociranu, sa velikim brojem objekata, korisnika, itd.
Problem koji je bio prisutan kod Toplane su nepravovremene informacije, nedovoljna ažurnost i pouzdanost istih. Glavni podaci o imovini su se nalazili na knjigovodstvenim karticama dok su se redovna održavanja imovine jako teško pratila. Evidencija o izvršenim radovima pratila se na različitim lokacijama i nije postojala mogućnost da se svi podaci nađu na istom mestu.
U registru imovine sada svaki značajniji element imovine ima kreiranu „ličnu kartu“, sa svim neophodnim informacijama, prilozima, bazom znanja i kompletnom istorijom održavanja, na jednom mestu, pregledno i ažurno. Centralizovani sistem omogućava „real-time“ pristup podacima, tj. svaka uneta promena ili novina na sistemu Novosadske toplane trenutno je dostupna svim korisnicima TotalObservera. Zahtevi i prijave kvarova sada su istog trenutka na raspolaganju dispečerskom centru, spremni za obradu i slanje na dalju realizaciju. Geolocirane su sve podstanice, stavljeni pod kontrolu procesi održavanja, formalizovana komunikacija, uveden sistem notifikacija i dnevnih biltena. Menadžmentu je stavljen na raspolaganje set izveštaja koji se generišu u realnom vremenu, značajno skraćuju vreme potrebno za njihovo kreiranje i pružaju analitiku neophodnu za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. Putem namenskih izveštaja omogućen je uvid u mesta gubitaka toplotne energije.
Istorija održavanja imovine nije postojala, nije se znalo koje lice je odgovorno za koji rad niti na kojoj imovini. Nelociranost podstanica je dodatno otežala problem dokumenotovanja poslovanja. Zbog prethodno navedenih razloga nije postojala mogućnost dobijanja izveštaja o imovini u bilo kom momentu, čime kontrola poslovanja nije bila moguća. Dostavljanje svakodnevnih izveštaja menadžmentu zahtevalo je dosta vremena zbog prikupljanja neophodnih informacija.
Na projektu integracije postojala je odlična saradnja sa iskusnom ekipom, vrsnim poznavaocima svoga posla, dugogodišnjim liderima i rukovodilacima sektora, na čelu sa g-dinom Dušanom Macurom, rukovodiocem Sektora za proizvodnju i distribuciju toplotne energije i g-dinom Srđanom Zagorčićem, inženjerom u sektoru za proizvodnju i distribuciju toplotne energije i vođom projektnog tima za integraciju TotalObservera. Vodilo se računa o tome da se zajedničkim naporima prebrodi kritičan period projekta – početak korišćenja novog rešenja. Od samog početka, uz dogovor sa predstavnicima Novosadske toplane, pojačano je prisustvo konsultanta na projektu. Obuka je sprovođena sukcesivno, prateći tok integracije i implementacije novih programa.

Rezultat

TotalObserver u Novosadskoj toplani koristi 130 radnika u održavanju toplotnih izvora, vrelovodne mreže i podstanica. U registru imovine zavedeno je 49329 objekata. U prvom mesecu je kreirano oko 700 servisnih prijava i otvoreno 150 radnih naloga.
KLIJENT O NAMA