Raiffeisen banka-praćenje troškova po filijalama

Asset 78@2x

Raiffeisen banka prati troškove po filijalama uz pomoć TotalObserver-a!

Raiffeisen banka je značajno olakšala planiranje i upravljanje troškovima od kada uz softver TotalObsevera može da locira svaki trošak po filijali i osnovnom sredstvu. Softver TotalObserver je omogućio evidentiranje svih osnovnih sredstava banke i praćenje podataka o njima.

Raiffeisen banka a.d. Beograd je jedna od vodećih banaka u Srbiji po svim najvažnijim kriterijumima. Svoje poslovanje u Srbiji započela je 2001. godine, kao prva domaća banka u stoprocentnom stranom vlasništvu. Ova banka posluje u okviru grupacije Raiffeisen Bank International, jedne od najvećih bankarskih grupacija u srednjoj i istočnoj Evropi. Mreža Raiffeisen banke pokriva 86 poslovnica širom Srbije, u njoj radi preko 1.500 zaposlenih, a kapital banke iznosi gotovo pola milijarde evra.
Date od 2014. do danas
Client Raiffeisen banka
Tags , ,
Share

Izazov

Rešenje

Raiffeisen banka je imala poteškoće sa evidencijom velikog broja filijala, opreme i osnovnih sredstava kojima raspolaže. Praćenje podataka o tome gde se osnovno sredstvo nalazi i ko ga koristi, bez softvera, bilo je značajno teže kontrolisati.
Pomoću softvera TotalObserver je omogućeno kvalitetno i efikasno evidentiranje sredstava, praćenje njihovog stanja i realizacija brojnih ispostavljenih zahteva za imovinu banke. Kreiran je registar objekata koji sadrži imovinu po lokacijama i potrebnim atributima koji su neophodni kako bi se unela imovina koju banka poseduje i čije podatke želi da prati. Atributi na imovini omogućavaju precizno praćenje i dodatne analize koje su neophodne za operativno i strateško upravljanje bankom.
Sistemi sa strogo definisanim procedurama i najvišim stepenom zaštite i kontrole kakvi su prisutni kod bankarskih sistema su otežali prikupljanje podataka za analiziranje poslovanja banke od strane zaposlenih.
Integrisanjem softvera TotalObserver jasno je definisana i locirana kompletna imovina banke, značajno su olakšani procesi organizacije i kontrole održavanja. Unapređen je kvalitet praćenja procesa upravljanja imovinom i smanjena je mogućnost greške pri radu. Evidencija celokupne imovine sa potrebnim atributima u registru imovine je omogućila ažurnosti podataka i dostupnosti potrebnih informacija. TotalObserver sada olakšava zaposlenima da na jednostavan način mogu da evidentiraju podatke o imovini i da prate njeno korišćenje. Na osnovu tih podataka je moguće vršiti razne analize i predikcije.
Kreiranje analiza i predikacija kod Raiffeisen banke je bilo otežano zbog velike dislociranosti podataka. Formiranje plana redovnog održavanja imovine banke je bilo nemoguće zbog nepovezanosti lokacija imovine i osnovnih sredstava.
Softver je omogućio lociranje troškova po svakoj filijali i osnovom sredstvu, što značajno olakšava planiranje i upravljanje troškovima. Ovaj način rada se mogao sprovesti pošto je prethodno napravljena hijerarhija registra objekata. TotalObserver daje mogućnost kreiranja izveštaja koji su dostupni u realnom vremenu čime se unapređuje efikasnost u sprovođenju svakodnevnih obaveza. Danas zaposleni dobijaju dnevne biltene na email, čime se korisnici fokusiraju na svoje aktivnosti. Menadžeri imaju potrebne informacije za upravljanje i donošenje operativnih odluka. Obaveštenja koja stižu zaposlenima ih podsećaju na termine redovnog održavanja imovine. Zaposleni imaju uvid u kalendar redovnog održavanja na osnovu čega se može napraviti plan održavanja imovine banke.

Rezultat

Uvođenjem TotalObserver-a u Raiffeisen banku stavljeni su pod kontrolu procesi održavanja, formalizovana komunikacija, uveden sistem obaveštenja i dnevni bilten, čime se korisnici fokusiraju na svoje aktivnosti. Menadžmentu Raiffeisen banke je stavljen na raspolaganje set izveštaja generisanih po ključnim indikatorima, na osnovu čega se značajno smanjilo vreme za njihovo kreiranje. Na osnovu takve analitike omogućeno je donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. Rukovodstvo banke posebno je bilo zainteresovano za praćenje troškova po cost-centrima i lociranje filijala sa najvećim troškovima.
KLIJENT O NAMA