Praćenje i kontrola poslovanja pomoću izveštaja

Upravljanje bazirano na realnim podacima

Mi pomažemo menadžerima da uspešno upravljaju poslovanjem, a stratezima u organizaciji donošenje pravih odluka u pravo vreme.

Korišćenjem TotalObservera se omogućuje praćenje stvarnog poslovanja firme u realnom vremenu. Aktivnosti svih zaposlenih, realizovani zadaci, troškovi, ostvareni prihodi i ostalo se automatski sintetiše u pokazatelje poslovanja.
Srednji menadžment lako prati realizaciju delegiranih poslova, dok strateški deo rukovodstva na klik dobija vredne pokazatelje kao osnovu za donošenje pravih odluka.

Analiza poslovanja i praćenje realizacije je težak i zahtevan posao. Sati i sati sastanaka na svim nivoima upravljanja se realizuju sa jednim ciljem: dobijanje realnih pokazatelja poslovanja. Dobar deo operative se dnevno bavi pripremom izveštaja za potrebe ovih sastanaka. Značaj pravih podataka i imanje stvarne slike o tome šta radimo je ključno za uspešno vođenje firme.

Funkcionalnosti TotalObservera

Kreiranje izveštaja je moguće u samo par klikova. Omogućen je izbor ključnih parametara po kojima će se pretraga vršiti i odmah nakon toga su dostupni traženi podaci.
Poslovanje se može pratiti preko merljivih ključnih performansi preduzeća (KPI) koji jasno indikuju trendove i dinamiku poslovanja.
Generisani izveštaji su dostupni u više pogodnih formi, mogu se eksportovati u excel format pogodan za dalju obradu, ili snimati u PDF formatu.
Izveštaji se kreiraju na osnovu podataka prikupljenih iz dnevnog poslovanja, čime se maksimalno smanjuje angažovanje zaposlenih u prikupljanju i obradi podataka, a greška smanjuje na minimum.

Već predefinisane verzije softvera za određene industrije zadovoljiće i najzahtevnije korisnike.

Ako želite povezivanje sa drugim softverom ili opremom, implementaciju procesa na Vama karakterističan način, mi smo spremni da izađemo u susret Vašim zahtevima.

Pozovite za konsultacije