Štampanje velikog broja računa

Automatizacija naplate za rezidencijalna naselja

Softver za automatizaciju fakturisanja.
Mi pomažemo facility menadžment kompanijama da automatizuju generisanje računa i praćenje naplate.

Korišćenjem TotalObserver-a se proces fakturisanja i praćenja naplate u potpunosti automatizuje. Pažnja zaposlenih se pomera sa ručnog generisanja računa, na kontrolu i analizu, što za rezultat ima veći kvalitet poslovanja i bolje poslovne rezultate. Izveštaji daju jasnu sliku o naplati i omogućavaju planiranje prihoda za naredni period.

Fakturisanje i praćenje naplate za stambene objekte je veoma zahtevan posao jer se radi o velikom broju ugovora. Svakog meseca je potrebno generisati i distribuirati na stotine ili hiljade računa, na adrese stanara. Poseban izazov je rasknjižavanje uplata i praćenje dugovanja za svakog korisnika ponaosob, bez prostora za grešku.

Funkcionalnosti TotalObservera

Automatsko procesiranje izvoda omogućava preglednu raspodelu uplata po dokumentima i praćenje naplate.
Automatizovan obračun zaduženja za tekući mesec, kao i praćenje dugovanja za prethodni period.
Priprema za štampu velikih količina računa, eksport dokumenata u pogodnu formu za mašine koje štampaju i kovertiraju.
Grupno izdavanje dokumenata: posle kontrole generisanih zaduženja, jednim klikom je moguće generisati veliki broj računa.

Već predefinisane verzije softvera za određene industrije zadovoljiće i najzahtevnije korisnike.

Ako želite povezivanje sa drugim softverom ili opremom, implementaciju procesa na Vama karakterističan način, mi smo spremni da izađemo u susret Vašim zahtevima.

Pozovite za konsultacije