Praćenje stvarnog poslovanja firme u realnom vremenu. Aktivnosti svih zaposlenih, realizovani zadaci, troškovi, ostvareni prihodi i ostalo se automatski sintetiše u pokazatelje poslovanja