chk-circle adm adr ast ast-top ath bank bdg ben ca cat cc chl cnf com contract credit-note crm debit-note dsh ea em etpl exp exr fcte fcte-type female folder folder-favorites folder-private folder-public folder-search folder-shared folder-smart folder-tag formul fs-app fs-archive fs-audio fs-avi fs-doc fs-dwg fs-file fs-html fs-image fs-jpg fs-link fs-mp3 fs-mp4 fs-pdf fs-png fs-ppt fs-rtf fs-spreadsheet fs-svg fs-tif fs-txt fs-vector fs-video fs-wiki fs-xls fxd hp ic inc inr interest interim invoice invoice-adv invoice-pro ks lib lng ma male map mb me ms msg msr ntfl nws oca ods-sla offer org pi pin pln prc prf prj prl pyi qu rcp rem req rfrq rgm rpt rpt-con rpt-exp rpt-expp rpt-inc rpt-req rpt-rfrq rpt-rpt rpt-sta rpt-whs rpt-wo scr spare-1 spare-2 spare-3 spare-4 sta stop support tmpl to to-color trn tsk unt usr wd wdg wha whs wo wrl

TotalObserver Construction

Softver za automatizaciju procesa praćenja gradnje i prodaje stanova. Sve na jednom mestu, od planova do računa!

godina iskustva
sa stambenim kompleksima

Mi pomažemo građevinskim firmama da planiraju gradnju i prate realizaciju na terenu, da automatizuju fakturisanje prodatih stanova i prate naplatu. Korišćenjem TotalObserver-a menadžment dobija moćan alat za jednostavnije vođenje posla, a zaposleni alat za brzu realizaciju dnevnih zadataka. Ovo sve dovodi do smanjenja troškova gradnje i povećanja profitne marže.
Transparentnost procesa i praćenje realizacije u realnom vremenu omogućava kontrolu rada internih i eksternih izvođača, evidenciju korišćenih sredstava i sprečavanje eventualnih kašnjenja i malverzacija.

Površina

prodatih stanova, lokala, ostava i parkinga

objekata

izgrađenih ili u gradnji

prodajnih jedinica

plasiranih na tržište

Ključne prednosti

Praćenje gradnje u realnom vremenu

Na osnovu plana kreiranog u softverskom rešenju, projektni menadžer u svakom trenutku ima uvid u stepen realizacije gradnje. Plan predstavlja moćni alat koji pruža informacije o tome do koje faze gradnje se stiglo, na kojim pozicijama se trenutno radi, koje aktivnosti su do sada izvršene i koliko materijala je utrošeno. Na osnovu ovih informacija moguće je predvideti potencijalne probleme i odstupanja u određenim fazama i na osnovu toga pravovremeno reagovati.

Evidencija utrošenih sredstava

TotalObserver omogućava lako evidentiranje i praćenje svih korišćenih sredstva u procesu gradnje. U svakom trenutku moguć je uvid u odnos planiranog i utrošenog. Na ovaj način je moguće maksimizovati upotrebu resursa, sprečiti potencijalne malverzacije i gubitke tokom samog procesa. Sa pravim uvidom u način trošenja sredstava stiče se iskustvo i olakšava se planiranje budućih objekata i investicija.

Automatizacija naplate

TotalObserver omogućava unos dinamike naplate vezane za faze gradnje (milestone), kao i po uslovima dogovorenih sa klijentom. Sistem dalje vodi računa o automatizaciji fakturisanja ugovorenih usluga, obaveštava o dospelim ratama i izdaje predračune. Automatsko procesiranje izvoda omogućava jednostavno i brzo razknjižavanje uplata i uvid u stanje dugovanja u realnom vremenu. Zaposleni ostvaruju veliku vremensku uštedu, smanjuje se mogućnost greške u radu ili previda, a menadžment ima kontrolu procesa.

Softver broj 1 u jugoistočnoj Evropi

Uspostavite proces rada, fokusirajte učesnike u procesima, definišite i automatizujte njihove aktivnosti i optimizujte veličinu tima. TotalObserver je asset menadžment softver broj 1 u jugoistočnoj Evropi.

FUNKCIONALNOSTI TOTALOBSERVERA

TotalObserver čini vaše poslovanje boljim

kroz čitav spektar funkcionalnosti.

Planiranje gradnje

TotalObserver omogućava izradu detaljnog plana gradnje, koji služi kao osnova za sprovođenje aktivnosti u samoj izgradnji objekata. Plan sadrži informacije o svim fazama u gradnji nekog objekta, razrađenih po konkretnim stavkama koje je potrebno realizovati, aktivnostima, materijalom i rokovima.

Praćenje realizacije

Izrađeni plan pored planskih aktivnosti sadrži i informacije o sprovedenoj realizaciji, kao i aktivnostima koje su u realizaciji, u realnom vremenu. Na planu se može videti dostignuti stepen realizacije gradnje, kao i kompletna istorija svih realizovanih aktivnosti i količina utrošenog materijala.

Upravljanje dokumentima

Integrisani document management je mesto za ostavljanje skeniranih ili generisanih dokumenata, logički povezanih na ugovore, projekte, imovinu, opremu, itd. Nalaženje traženog dokumenta i deljenje sa članovima tima ili zakupcima je brzo i jednostavno, uz punu kontrolu privilegija.

Praćenje troškova

Praćenje trošenja finansijskih sredstava je od velikog značaja, jer ima direktan uticaj na profitabilnost. TotalObserver omogućava evidenciju troškova i odobravanje njihovog plaćanja. Troškovi se kategorišu, vezuju za objekte ili radne naloge i opredeljuju na stavke budžeta.

Registar imovine

Registar imovine je centralno mesto gde se unosi i dalje održava topologija objekta: spratovi, prostori, oprema, instalacije, itd. Objekat predstavlja osnovu za koju se izrađuje plan gradnje, a nakon kompletiranja objekta kvadrature iz registra prostora se koriste za prodaju.

Budžet

Budžet je osnova za planiranje prihoda i rashoda. Softver omogućuje jednostavno planiranje prihodne i rashodne strane u predstojećem vremenu, razvrstano po različitim kategorijama. Sistem dalje automatski prati realizaciju na osnovu izdatih faktura i evidentiranih troškova i izračunava odstupanje u odnosu na planirano.

Ugovori

Ugovori su osnov za automatizaciju fakturisanja, a TotalObserver omogućava unos svih informacija koje utiču na proces. Unete informacije su osnov za generisanje dokumenata: prodajne jedinice, dinamika plaćanja (sa iznosima i datumima rata), instrukcije za plaćanje, depoziti, itd.

Fakturisanje

TotalObserver automatizuje izdavanje svih finansijskih dokumenata na osnovu podataka iz Ugovora, prema definisanim uslovima. Svi dokumenti imaju svoj redosled i nalaze se na jednom mestu, pregledni, sa jasno prikazanim vezama i lako dostupni za pojedinačno ili grupno štampanje ili slanje na email.

Praćenje naplate i raspodela izvoda

Automatsko procesiranje bankovnih izvoda omogućuje jednostavno i brzo razknjižavanje uplata i isplata, kao i njihovo opredeljivanje na zaduženja i troškove. Prati se datum i kurs po kom je uplata opredeljena i svi podaci u realnom vremenu ulaze u izveštaje i pregled dugovanja.

Izdavanje konačnog računa

TotalObserver automatski prikuplja sve informacije sa ugovora, prodajnih jedinica, zaduženja po ratama, uplaćenih iznosa i izdatih avansnih računa i obrađuje ih, kako bi formirao pregledan konačni račun koji se izdaje klijentu zajedno sa fiskalnim računom, čiji broj se takođe evidentira i prikazuje na konačnom računu.

Kursiranje

Više valutni rad pozdrazumeva ugovore u jednoj valuti, a dokumente i uplate u drugoj valuti. Neprekidno preračunavanje i jednačenje vrednosti po različitim valutama je u TotalObserveru-u automatizovano: softver povlači kurs izabrane banke i usklađuje sve iznose po predefinisanoj šemi.

Grupno štampanje i slanje

Štampanje finansijskih dokumenata je zahtevan posao. Pored mogućnosti da se dokumenti dostave elektronski, putem email-a, TotalObserver omogućuje i grupno procesiranje (kontrola i štampa) svih dokumenata na brz i siguran način. Beleži se informacija da li je dokument štampan ili poslat, čime se ovaj posao višestruko ubrzava, uz smanjenje prostora za grešku.

Izdavanje potvrda

Uz konačni račun često idu propratne potvrde, koje su klijentu neophodne kako bi kompletirao kupoprodaju nekretnine kod nadležnih institucija. Softver omogućava brzo i jednostavno izdavanje potvrda za banku, katastar ili poresku upravu u predefinisanoj formi, koristeći postojeće podatke iz sistema.

Notifikacije i obaveštenja

Da se ništa ne zaboravi! TotalObserver obaveštava korisnika o značajnim događajima kroz različite forme notifikovanja i time ga fokusira na njegove aktivnosti. Da li je u pitanju isticanje garancije, prekoračenje roka plaćanja ili isticanje ugovora, softver će Vas na vreme podsetiti da je potrebna neka akcija!

Izveštavanje

Izveštaji u TotalObserver-u omogućavaju detaljnu analizu operativnih i strateških pokazatelja poslovanja. Za operativce, izveštaji daju real-time sliku svih dešavanja. Menadžerima pružaju čitav set alata neophodnih za strateško pozicioniranje firme.

Šta korisnici kažu o TotalObserver‑u?

Predefinisane verzije softvera po industrijama zadovoljiće i najzahtevnije korisnike.

Ako želite povezivanje sa drugim softverom ili opremom, implementaciju procesa na Vama karakterističan način, mi smo spremni da izađemo u susret Vašim zahtevima.

Pozovite za konsultacije

Kako možemo da Vam pomognemo?

Zaštićeno sa reCAPTCHA. Primenjuju se Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja.