TotalObserver Shopping Mall

TotalObserver Shopping Mall

Softver za automatizaciju izdavanja prodajnog prostora.
Mi pomažemo investitorima i zaposlenima da bez stresa organizuju i vode lizing posao.

12godina iskustva sa šoping molovima

Softver za automatizaciju poslovanja izdavanja prostora u tržnim centrima. Mi pomažemo investitorima i zaposlenima da poslovne procese standardizuju, organizuju i obavljaju bez stresa.

250 K
Površina
kojom se upravlja m2 (GLA)
1200
Lokala
kojima se upravlja
5000
Faktura
mesečno
12
Godina iskustva
rada u ovoj oblasti

Ključne prednosti

Automatizacija fakturisanja

TotalObserver omogućava automatizaciju fakturisanja ugovorenih usluga (rente, održavanja, marketinga), prefakturisanja komunalnih troškova, zaduženja na osnovu prometa, primene indeksacije i drugih vrsta prihoda. Zahvaljujući sistemskoj automatizaciji zaposleni će ostvariti veliku vremensku uštedu i smanjiti mogućnost greške u radu, a menadžment će imati kontrolu procesa.

Kontrola naplate i dugovanja

Automatsko procesiranje bankovnih izvoda omogućava preglednu raspodelu uplata po dokumentima i praćenje naplate u realnom vremenu. Kurs se preuzima automatski i za svaku uplatu se prati protivvrednost u drugim valutama. Na osnovu probijenih rokova plaćanja sistem vrši opominjanje dužnika. Zaposleni dobijaju efikasan alat za rad, a menadžment transparentnost u pregledu naplate i dugovanja.

Upravljanje na osnovu realnih pokazatelja

Softver omogućava praćenje troškova i proces odobravanja njihovog plaćanja. Prihodi i rashodi se planiraju budžetom, a sistem automatski prati realizaciju i odstupanje od planiranog. Kroz set namenskih izveštaja, poput: Occupancy report, Rent-roll, Tenant list, Debts aging, Performance YOY, itd. omogućeno je praćenje poslovanja u realnom vremenu, što čini osnovu za donošenje strateških odluka.

Softver broj 1 za lizing menadžment u jugoistočnoj Evropi

Tokom uvođenja rešenja TotalObserver tim pruža konsalting, stečen višegodišnjim iskustvom implementacija na polju lizing menadžmenta. Konsultacijom sa TotalObserver timom u kombinaciji sa sopstvenim iskustvom postavite jasan proces rada, fokusirajte zaposlene, definišite i automatizujte njihove aktivnosti i optimizujte veličinu tima.

Funkcionalnosti TotalObservera

TotalObserver kroz čitav spektar funkcionalnosti čini vaše poslovanje boljim.

Ugovori

Ugovori su osnov za automatizaciju fakturisanja, a TotalObserver omogućava unos svih informacija koje utiču na proces. Unete informacije su osnov za generisanje dokumenata: datumi, obračunski periodi, dinamika promene cena, instrukcije za plaćanje, popusti, rent-free periodi, indeksi, zaduženje na osnovu prometa, garancije, depoziti, itd.

Fakturisanje

TotalObserver automatizuje izdavanje svih finansijskih dokumenata na osnovu podataka iz Ugovora i omogućava izdavanje dokumenata po drugim osnovama (prefakturisanje, zaduženje za promet, indeksacija, promocija). Svi dokumenti su na jednom mestu, pregledni, sa jasno prikazanim vezama i lako dostupni za pojedinačno ili grupno štampanje ili slanje na email.

Praćenje naplate i raspodela izvoda

Automatsko procesiranje bankovnih izvoda omogućuje jednostavno i brzo rasknjižavanje uplata i isplata, kao i njihovo opredeljivanje na zaduženja i troškove. Prati se datum i kurs po kom je uplata opredeljena i svi podaci u realnom vremenu ulaze u izveštaje, a dugovanja su osnova za generisanje opomena za kašnjenja u plaćanju.

Kursiranje

Više valutni rad pozdrazumeva ugovore u jednoj valuti, a dokumente i uplate u drugoj valuti. Neprekidno preračunavanje i jednačenje vrednosti po različitim valutama je u TotalObserveru-u automatizovano: softver povlači kurs izabrane banke i usklađuje sve iznose po predefinisanoj šemi.

Opominjanje dužnika

Na osnovu realnog stanja dugovanja prateći probijene rokove za plaćanje, softver automatski generiše pisma opomene za dugovanja, koja se dalje štampaju ili šalju zakupcu elektronski. TotalObserver automatizuje proces opominjanja i pomaže u skraćenju perioda naplate.

Cenovnik i indeksacija

Cenovnik je mesto gde se definiše dinamika promene cene zakupa za godine unapred i čuva kompletna istorija promene cena od početka ugovora. Cenovnik se vezuje za indeks i na osnovu njega softver dalje sam vrši primenu procenta indeksa, izračunava i generiše odgovarajuća zaduženja.

Prefakturisanje troškova

TotalObserver omogućava unos podataka o komunalnim troškovima poput potrošnje električne energije, vode, gasa, telefona, itd. Podaci se grupno obrađuju po predefinisanom šablonu i raspodeljuju na klijente u odgovarajućim iznosima, za koje se izdaju knjižna zaduženja. Ovo značajno skraćuje vreme obrade podataka i smanjuje prostor za greške.

Zaduženje na osnovu prometa

Na ugovoru se unose uslovi o zaduženju za promet (procenat, način obračuna, period fakturisanja). Klijenti svakog meseca dostavljaju promete koji se uvlače u sistem. Na osnovu unetog prometa i ugovornih uslova softver automatski računa da li klijent treba da bude zadužen i u kom iznosu, te priprema fakture za izdavanje.

Grupno štampanje i slanje

Štampanje finansijskih dokumenata je zahtevan posao. Pored mogućnosti da se dokumenti dostave elektronski, putem email-a, TotalObserver omogućuje i grupno procesiranje (kontrola i štampa) svih dokumenata na brz i siguran način. Beleži se informacija da li je dokument štampan ili poslat, čime se ovaj posao višestruko ubrzava, uz smanjenje prostora za grešku.

Upravljanje održavanjem

Ispravna i redovno održavana imovina ima duži vek trajanja i donosi najveće prihode. TotalObserver na raspolaganje stavlja čitav niz alata i strategija za zavođenje imovine u okviru objekta, organizaciju internog i eksternog održavanja kroz kreiranje plana održavanja, prijem korektivnih zahteva i distribuciju radnih naloga.

Praćenje troškova

Praćenje trošenja finansijskih sredstava je od velikog značaja, jer ima direktan uticaj na profitabilnost. TotalObserver omogućava evidenciju troškova i odobravanje njihovog plaćanja, kao i realnih isplata. Troškovi se kategorišu, vezuju za imovinu, rashodne ugovore ili radne naloge i opredeljuju na stavke budžeta.

Budžet

Budžet je osnova za planiranje prihoda i rashoda. Softver omogućuje jednostavno planiranje prihodne i rashodne strane u predstojećem vremenu, razvrstano po različitim kategorijama. Sistem dalje automatski prati realizaciju na osnovu izdatih faktura i evidentiranih troškova i izračunava odstupanje u odnosu na planirano.

Upravljanje dokumentima

Integrisani document management je mesto za ostavljanje skeniranih ili generisanih dokumenata, logički povezanih na ugovore, projekte, imovinu, opremu, itd. Nalaženje traženog dokumenta i deljenje sa članovima tima ili zakupcima je brzo i jednostavno, uz punu kontrolu privilegija.

Notifikacije i obaveštenja

Da se ništa ne zaboravi! TotalObserver obaveštava korisnika o značajnim događajima kroz različite forme notifikovanja i time ga fokusira na njegove aktivnosti. Da li je u pitanju isticanje garancije, prekoračenje roka plaćanja ili isticanje ugovora, softver će Vas na vreme podsetiti da je potrebna neka akcija!

Izveštavanje

Izveštaji u TotalObserver-u omogućavaju detaljnu analizu operativnih i strateških pokazatelja poslovanja. Za operativce, izveštaji daju sliku u realnom vremenu svih dešavanja detaljno ili sumarno. Menadžerima pružaju čitav set alata neophodnih za donošenje odluka i strateško pozicioniranje firme.
DRUGI O NAMA
Jako nam je važno da konstatno poboljšavamo TotalObserver

Predefinisane verzije softvera po industrijama zadovoljiće i najzahtevnije korisnike.

Ako želite povezivanje sa drugim softverom ili opremom, implementaciju procesa na Vama karakterističan način, mi smo spremni da izađemo u susret Vašim zahtevima.

Pozovite za konsultacije