chk-circle adm adr ast ast-top ath bank bdg ben ca cat cc chl cnf com contract credit-note crm debit-note dsh ea em etpl exp exr fcte fcte-type female folder folder-favorites folder-private folder-public folder-search folder-shared folder-smart folder-tag formul fs-app fs-archive fs-audio fs-avi fs-doc fs-dwg fs-file fs-html fs-image fs-jpg fs-link fs-mp3 fs-mp4 fs-pdf fs-png fs-ppt fs-rtf fs-spreadsheet fs-svg fs-tif fs-txt fs-vector fs-video fs-wiki fs-xls fxd hp ic inc inr interest interim invoice invoice-adv invoice-pro ks lib lng ma male map mb me ms msg msr ntfl nws oca ods-sla offer org pi pin pln prc prf prj prl pyi qu rcp rem req rfrq rgm rpt rpt-con rpt-exp rpt-expp rpt-inc rpt-req rpt-rfrq rpt-rpt rpt-sta rpt-whs rpt-wo scr spare-1 spare-2 spare-3 spare-4 sta stop support tmpl to to-color trn tsk unt usr wd wdg wha whs wo wrl
Automatizacija naplate u šoping molovima
Softver za automatizaciju izdavanja prodajnog prostora.
Mi pomažemo investitorima i zaposlenima da bez stresa organizuju i vode lizing posao.

Korišćenjem TotalObserver-a se proces fakturisanja i praćenja naplate u potpunosti automatizuje. Pažnja zaposlenih se pomera sa ručnog generisanja računa, na kontrolu i analizu poslovanja, što za rezultat ima veći kvalitet poslovanja i bolje poslovne rezultate.

Fakturisanje i praćenje naplate za retail objekte i šoping molove je veoma zahtevan posao, posebno u zemljama gde se radi sa više valuta. Obično su ugovori u jednoj valuti (EUR), a fakturisanje i naplata se vrši u lokalnoj valuti (RSD, HRK, DEM). Ako se na ovo doda i problematika promene cena i loše navike u pogledu izmirenja obaveza, na timu koji realizuje ove aktivnosti je ozbiljan posao.

FUNKCIONALNOSTI TOTALOBSERVERA
Automatsko procesiranje izvoda omogućava preglednu raspodelu uplata po dokumentima i praćenje naplate.
Indeksiranje cena, promene usled rent-free perioda ili step-up i ostalo se definiše na ugovorima, a softver dalje ove podatke koristi u procesu izdavanja dokumenata.
Kursiranje je automatizovano: TotalObserver dnevno povlači kurs banke i koristi ga u obračunu zaduženja klijenta za sve obaveze koje su indeksirane u stranoj valuti.
Grupno izdavanje dokumenata je olakšano: posle kontrole generisanih zaduženja, jednim klikom je moguće poslati na štampu veliki broj dokumenata.

Predefinisane verzije softvera po industrijama zadovoljiće i najzahtevnije korisnike.

Ako želite povezivanje sa drugim softverom ili opremom, implementaciju procesa na Vama karakterističan način, mi smo spremni da izađemo u susret Vašim zahtevima.

Pozovite za konsultacije

Kako možemo da Vam pomognemo?

4 + 8 =

Zaštićeno sa reCAPTCHA. Primenjuju se Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja.