Praćenje kompletnog procesa gradnje

Praćenje kompletnog procesa gradnje

Softver za automatizaciju procesa gradnje.
Mi pomažemo investitorima i inženjerima da lako i precizno prate sve faze gradnje objekata.

Korišćenjem TotalObservera na jednom mestu dobija se uvid u sve faze procesa gradnje objekata. Zahvaljujući pravovremenim informacijama, menadžment može brzo da reaguje i spreči eventualne zastoje i kašnjenja.

Gradnja predstavlja složen proces koji zahteva ogromnu energiju i angažovanje svih zaposlenih koji učestvuju u njemu. Sam proces uključuje brojne sektore zadužene za različite faze izgradnje – projektovanje, finansije, izvođače radova, nadzor… Iz ovog razloga, menadžment često nema uvid do koje faze realizacije se stiglo, da li su probijeni rokovi i da li je prekoračen planirani budžet. Pored toga, teško je utvrditi razloge kašnjenja kao i lica odgovorna za to.

Funkcionalnosti TotalObservera

Automatsko kreiranje radnih naloga na osnovu kojih se prati utrošak materijala i realizacija usluga.
Na osnovu planiranog budžeta omogućeno je finansijsko praćenje realizacije projekta i predviđanje cash flow-a.
Analitika na jednom mestu: za svaki objekat u izgradnji postoji jedinstvena analitika tehničke i finansijske realizacije.
Prijava problema na gradilištu: svaki problem na gradilištu se prijavljuje u okviru sistema, a njegovo rešavanje prosleđuje odgovornom licu.

Već predefinisane verzije softvera za određene industrije zadovoljiće i najzahtevnije korisnike.

Ako želite povezivanje sa drugim softverom ili opremom, implementaciju procesa na Vama karakterističan način, mi smo spremni da izađemo u susret Vašim zahtevima.

Pozovite za konsultacije