chk-circle adm adr ast ast-top ath bank bdg ben ca cat cc chl cnf com contract credit-note crm debit-note dsh ea em etpl exp exr fcte fcte-type female folder folder-favorites folder-private folder-public folder-search folder-shared folder-smart folder-tag formul fs-app fs-archive fs-audio fs-avi fs-doc fs-dwg fs-file fs-html fs-image fs-jpg fs-link fs-mp3 fs-mp4 fs-pdf fs-png fs-ppt fs-rtf fs-spreadsheet fs-svg fs-tif fs-txt fs-vector fs-video fs-wiki fs-xls fxd hp ic inc inr interest interim invoice invoice-adv invoice-pro ks lib lng ma male map mb me ms msg msr ntfl nws oca ods-sla offer org pi pin pln prc prf prj prl pyi qu rcp rem req rfrq rgm rpt rpt-con rpt-exp rpt-expp rpt-inc rpt-req rpt-rfrq rpt-rpt rpt-sta rpt-whs rpt-wo scr spare-1 spare-2 spare-3 spare-4 sta stop support tmpl to to-color trn tsk unt usr wd wdg wha whs wo wrl
Automatizacija naplate za rezidencijalna naselja

Softver za automatizaciju fakturisanja.
Mi pomažemo facility menadžment kompanijama da automatizuju generisanje računa i praćenje naplate.

Korišćenjem TotalObserver-a se proces fakturisanja i praćenja naplate u potpunosti automatizuje. Pažnja zaposlenih se pomera sa ručnog generisanja računa, na kontrolu i analizu, što za rezultat ima veći kvalitet poslovanja i bolje poslovne rezultate. Izveštaji daju jasnu sliku o naplati i omogućavaju planiranje prihoda za naredni period.

Fakturisanje i praćenje naplate za stambene objekte je veoma zahtevan posao jer se radi o velikom broju ugovora. Svakog meseca je potrebno generisati i distribuirati na stotine ili hiljade računa, na adrese stanara. Poseban izazov je rasknjižavanje uplata i praćenje dugovanja za svakog korisnika ponaosob, bez prostora za grešku.

FUNKCIONALNOSTI TOTALOBSERVERA

Automatsko procesiranje izvoda omogućava preglednu raspodelu uplata po dokumentima i praćenje naplate.

Automatizovan obračun zaduženja za tekući mesec, kao i praćenje dugovanja za prethodni period.

Priprema za štampu velikih količina računa, izvoz dokumenata u pogodnu formu za mašine koje štampaju i kovertiraju.

Grupno izdavanje dokumenata: posle kontrole generisanih zaduženja, jednim klikom je moguće generisati veliki broj računa.

Predefinisane verzije softvera po industrijama zadovoljiće i najzahtevnije korisnike.

Ako želite povezivanje sa drugim softverom ili opremom, implementaciju procesa na Vama karakterističan način, mi smo spremni da izađemo u susret Vašim zahtevima.

Pozovite za konsultacije

Kako možemo da Vam pomognemo?

11 + 13 =

Zaštićeno sa reCAPTCHA. Primenjuju se Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja.