Upravljanje registrom imovine

Upravljanje registrom imovine

TotalObserver je Asset Management softver.
Mi pomažemo vlasnicima i korisnicima objekata i opreme da upravljaju svojom imovinom.

Korišćenjem TotalObserver-a se na jednostavan način kreira, tipizira i standardizuje oprema, objekti, pogoni, vozila i sva druga imovina od koje firma prihoduje, koju održava ili koristi.

Imovina koja je u upotrebi generiše prihode i rashode. Zaposleni iz različitih sektora imaju različite perspektive posmatranja iste opreme ili objekata: finansisti se interesuju za vrednost i amortizaciju; održavanje prati prijave, radne naloge i tehničko stanje; menadžment je zainteresovan za pouzdanost uz što niže troškove; korisnici hoće da su im sredstva uvek na raspolaganju.
Zajedničko mesto za sve navedene perspektive posmatranja je registar imovine. TotalObserver nudi set alata i strategija za efikasno tipiziranje imovine, i dalje praćenje svih navedenih aspekata na standardizovan način.

Funkcionalnosti TotalObservera

Jedinstveni registar imovine na raspolaganju za različite potrebe organizacije.
Tipizacija opreme i mogućnost praćenja svih parametara i karakteristika od značaja za poslovanje.
Dodavanje priloga (dokumenti, uputstva, dozvole, itd.) na opremu, objekte i vozila, što omogućava lako pronalaženje u slučaju potrebe.
Struktuiranje opreme i objekata, logičko povezivanje u veće celine (objekti, pogoni) i dalje praćenje finansijskih i tehničkih aspekata upotrebe: ugovori o održavanju, vrednost, istorija održavanja, itd.

Već predefinisane verzije softvera za određene industrije zadovoljiće i najzahtevije korisnike.

Ako želite povezivanje sa drugim softverom ili opremom, implementaciju procesa na Vama karakterističan način, mi smo spremni da izađemo u susret Vašim zahtevima.

Pozovite za konsultacije